SIGURAN IZBOR ZA VAŠE DETE!

Radno vreme: PON, SRE, PET. 13-20h / UTO, ČET. 9-15h / SUBOTOM 9-14h

TELEFON ZA ZAKAZIVANJE PREGLEDA
I HITNE POZIVE: 064 445 18 52

 

Prim. dr Valentina Videnović je rođena 1967. godine u Leskovcu. Osnovnu i  srednju  medicinsku školu završila je u Leskovcu.  Medicinski fakultet na Univerzitetu u Nišu upisala je 1986/87. godine, a diplomirala juna 1992. godine. 

Nakon obavljenog lekarskog  staža u  Zdravstvenom centru u Leskovcu, dr Valentina Videnović u oktobru 1993. godine počinje da radi u Domu zdravlja u Prištini, na poslovima i zadacima lekara opšte prakse. Obavljala je poslove Načelnika Opšte medicine Doma Zdravlja u Gračanici u period od maja 1994. do oktobra 1996. godine.

Specijalističke studije iz pedijatrije počinje u oktobru 1996. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Praktičnu i teorijsku nastavu obavlja u Univerzitetskoj Dečjoj Klinici Tiršova u Beogradu, u trajanju od 4 godine  i pred komisijom u sastavu prof. dr S. Necić, prof. dr S. Grković i prof. dr B. Nestorović  uspešno polaže specijalistički ispit februara 2001. godine.

Od septembra 2001.godine počinje da radi u Opštoj bolnici u Leskovcu, na odeljenju neonatologije pri Službi ginekologije i akušerstva, kao pedijatar, na kome je i danas u aktivnom radnom odnosu, gde daje veliki doprinos  u radu i primeni novina u neonatologiji u poslednjih  20 godina.

Juna i jula 2003. godine u  Univerzitetskoj Dečjoj Klinici u Beogradu bila je na edukaciji iz pedijatrijske  ultrazvučne dijagnostike i  primene ultrazvuka u pedijatriji, posebno primena ultrazvučne dijagnostike centralnog nervnog sistema kod novorođenčadi pod mentorstvom dr Željka Smoljanića.

Prim. dr Valentina Videnović je tokom 2005. godine boravila u Novom Sadu u trajanju od tri meseca na Odeljenju intenzivne nege Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine, radi edukacije o mehaničkoj ventilaciji novorođenčadi, i ovladala veštinama i procedurama neophodnim za urgentno zbrinjavanje novorođenčadi, kao i primenom mehaničke ventilacije u lečenju respiratornih i drugih  bolesti  novorođene dece. Od 2006. godine, njenim zalaganjem i edukacijom, Odeljenje neonatologije je među prvim porodilištima  sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite u Srbiji  koje je počelo sa endotrahealnom upotrebom Surfaktanta kod novorođenčadi obolelih od Respiratornog distres sindroma i primenjuje nove doktrine vezano za transport novorođenčadi u klinike tercijarnog nivoa.

Subspecijalističke studije iz neonatologije upisala je novembra 2010. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i iste uspešno završila javnom odbranom subspecijalističkog rada 13. maja 2014. godine u Beogradu. Njen rad, prospektivna studija “Analiza kreatinina i laktata u urinu novorođenčadi sa mekonijalnom plodovom vodom” je originalna studija i jedna od prvih u Srbiji koja se bavila ovom problematikom novorođenčadi.

Bila je prva žena načelnik Odeljenja neonatologije u periodu novembar 2012. godine do septembra 2013. godine i dala doprinos daljem napretku zbrinjavanja novorođenčadi i  edukaciji srednjeg medicinskog kadra u reanimaciji novorođenčadi.

Autor i koautor je desetine stručnih radova objavljenih u domaćim i inostranim časopisima. Učesnik je na domaćim i inostranim kongresima iz perinatologije, neonatologije, pedijatrije i anesteziologije. Član je  Srpskog lekarskog društva od 1993. godine , Lekarske Komore Srbije, Pedijatrijske sekcije SLD, Sekcije za Perinatalnu medicinu SLD, Evropskog udruženja za perinatologiju.

Za dodelu naziva primarijus, dr Valentina Videnović podnela je ukupno 21 publikovan naučno-stručni rad i to 7 iz oblasti neonatologije, 8 naučno-stručna rada iz oblasti perinatologije i akušerstva,  4 naučno-stručna rada iz oblasti anesteziologije i hirurgije i 2 naučno-stručna istraživačka rada iz oblasti anesteziologije na eksperimentalnom modelu. Kao prvi autor imenovana je u 7 naučno-stručna rada, a u 14 kao koautor. Radovi su plod 27 godina rada u svojstvu lekara, od čega 19  godina u svojstvu  specijaliste pedijatrije, a poslednjih 7 godina i u svojstvu subspecijaliste neonatologije. U skladu sa članom 2. stava 2. Pravilnika za dodelu naziva primarijus, svi radovi su izuzetno kvalitetni i ispunjavaju sve kriterijume naučno-stručnih publikacija.

Od jula 2017. prim. dr Valentina Videnović  se odlučuje da započne angažovanje u privatnoj lekarskoj praksi uz pomoć dr Leposave Tasić, takođe dugogodišnjeg pedijatra na Odeljenju neonatologije u penziji,  sa kojom otvara pedijatrijsku ordinaciju Vidval Pediatrica – Leskovac,  kako bi  u adekvatnom prostoru i na najbolji mogući način iskazala svoje znanje i umeće u radu sa decom.

Ljubav prema deci,  humanost, dobročinstvo i darivanje onima kojima je potrebno i neophodno uvek joj je bilo na prvom mestu.

Adresa:
Bulevar oslobođenja 92, PC „Dezert“, I sprat

Telefon za zakazivanje pregleda i hitne pozive:
064 445 18 52

e-mail: valdr_vid@yahoo.com
Facebook/@vidvalpediatrica

Radno vreme:
Pon – pet: 16-20h
Subota: 9-13h

Sva prava zadržana. Dizajn Digitalno oko