Zakažite pregled +381 64 44 51 852

HomeUslugeSistematski pregledi

Sistematski pregledi

Sistematski pregledi

U našoj ordinaciji brinemo o zdravlju najmlađih pacijenata i onda kada su oni zdravi, veseli i zadovoljni. Periodični sistematski pregled predstavlja osnov u redovnom praćenju zdravlja deteta. Redovnim sistematskim pregledima Vaše dece činite preventivne korake i sprečavate da Vaše dete oboli.

Prva godina života:

U prvom, drugom, trećem, petom, šestom i devetom mesecu života treba uraditi sledeće preglede:

    Pregled pedijatra;
    Vakcinacija po kalendaru – po cenovniku
    Ultrazvučni pregled kukova u drugom, četvrtom i po potrebi devetom mesecu života;
    Kompletnu krvnu sliku u šestom mesecu života

Sistematski pregledi tokom druge godine života:

Između 13. i 15. meseca života

    Vakcinacija – imunizacija MMR vakcinom
    Pregled oftalmologa;
    Kompletna krvna slika;
    Preventivni pregled pedijatra

Između 18. i 24. meseca života:

    Pregled pred vakcinaciju
    Revakcinacija Pentaximom/Infanriksom

Sistematski pregledi u trećoj godini života:

    Pregled logopeda;
    Kompletna krvna slika;
    Pregled urina;
    Preventivni pregled pedijatra

Sistematski pregledi u četvrtoj godini života:

    Pregled logopeda;
    Pregled fizijatra;
    Timpanometrija po indikaciji pedijatra;
    Kompletna krvna slika;
    Preventivni pregled pedijatra

Sistematski pregledi deteta pre stupanja u kolektiv (jaslice, vrtić, predškolsko):

Uz kompletan sistematski pregled pedijatra, obavlja se:

    Perianalni otisak
    Kompletna krvna slika / KKS
    Antropometrijska merenja