Zakažite pregled +381 64 44 51 852

HomeUslugeNeonatologija

Neonatologija

 

Zdravstveni problemi novorođenčadi mogu biti poseban izazov. Kod prevremeno rođene dece važni organi kao što su srce, pluća, želudac ili koža mogu biti nedovoljno razvijeni i mogu onemogućavati normalno funkcionisanje dece. Neonatolozi prolaze posebnu obuku potrebnu za procenu i lečenje zdravstvenih problema novorođenčadi.

Mladi roditelji po dolasku iz porodilišta kući često bivaju u nedoumici u vezi sa zdravstvenim  stanjem i ponašanjem novog člana porodice. Stručna pomoć i saveti u vezi sa dojenjem, napredovanjem u težini, zdravstvenim stanjem deteta i drugi praktični saveti će vam biti dostupni u ordinaciji kao i tokom pedijatrijskih kućnih poseta.ORDINACIJA VIDVAL PEDIATRICA VAM PRUŽA:

    PREGLEDE NEONATOLOGA U AMBULANTI I U VAŠEM DOMU
    PRAĆENJE RASTA I RAZVOJA VAŠEG NOVOROĐENČETA
    SAVETE I KONSULTACIJE NEONATOLOGA, U PRVIM DANIMA PO OTPUSTU IZ PORODILIŠTA
    PODRŠKU U DOJENJU I PRAVILNOJ ISHRANI BEBE
    VAKCINACIJE
    ULTRAZVUK (UZ) I PREGLED KUKOVA (na urođena iščašenja) – u 1., 3. i 9. mesecu života s pregledom dečjeg ortopeda
    Pregled dečjeg fizijatra – procena razvoja motorike i savet za stimulaciju motornog razvoja
    ULTRAZVUK CNS-A
    SKRINING SLUHA TOAE (rana detekcija oštećenja sluha) – u 1. mesecu života
    LABORATORIJSKE ANALIZE