Zakažite pregled +381 64 44 51 852

HomeUslugeFizikalni tretmani

Fizikalni tretmani

Fizikalna medicina i rehabilitacija u dečjem uzrastu se bave prevencijom, dijagnostikom, lečenjem i rehabilitacijom raznih kongenitalnih anomalija i deformiteta, neuroloških, reumatskih i drugih oboljena, kao i povreda kod dece.

Fizikalni tretmani – Usluge

    Pregled dečjeg fizijatra
    Lečenje poremećaja mokrenja
    Stimulacija motoričkog razvoja
    Lečenje tortikolisa
    Lečenje povreda perifernih nerava
    Lečenje deformiteta stopala i kičme
    Rehabilitacija dece sa reumatskim bolestima
    Korektivna gimnastika