Zakažite pregled +381 64 44 51 852

HomeO namaVidval Pediatrica

O nama

Vidval Pediatrica je na usluzi dečjoj populaciji i njihovim roditeljima, otvorena za sve
pozive, savete, lekarsku pomoć, kućno lečenje i patronažu i sve hitne intervencije iz
domena neonatologije i pedijatrije.

O NAMA
Pedijatrijska ordinacija Vidval Pediatrica je počela sa radom 06.7.2017. godine sa
namerom da ostvari svoj osnovni cilj u radu, da ponudi sigurnost I bezbednost u lečenju
I savetovanju dečije populacije I stekne poverenje roditelja I dece da se o njima brine na
stručan I sveobuhvatan način sa timom pedijatra sa iskustvom I lekara konsultanata u
mnogim oblastima koja se tiču zdravlja dece.

Ordinacija na površini od 106m 2 nudi prijatan ambijent koji garantuje privatnost I
individualni pristup svakom pacijentu uz poštovanje prava deteta , prava na različitost,
prava pacijenta na informaciju, obaveštenje ,izbor I pristanak za svaku predloženu
meru lečenja I intervencije.

Zdravlje nije samo odsustvo bolesti, već podrazumeva mnoge dimenzije blagostanja
organizma uključujući fizičku, mentalnu,socijalnu I ličnu. Promovisanje zdravlja zahteva
da pedijatar prepozna kompleksne sile koje utiču na zdravlje kao što su
socioekonomski, porodični, edukativni, razvojni I biološki entiteti Imajući sve te
kompleksnosti u vidu pedijatar organizuje zdravstvene posete individualno za svako
dete u cilju obezbeđivanja optimalne nege I promocije zdravlja.