Zakažite pregled +381 64 44 51 852

Siguran izbor za Vaše dete

Vidval Pediatrica Leskovac

Vidval Pediatrica je na usluzi dečjoj populaciji i njihovim roditeljima, otvorena za sve pozive, savete, lekarsku pomoć, kućno lečenje i patronažu i sve hitne intervencije iz domena neonatologije i pedijatrije.

Zdravlje nije samo odsustvo bolesti, već podrazumeva mnoge dimenzije blagostanja organizma uključujući fizičku, mentalnu,socijalnu I ličnu. Promovisanje zdravlja zahteva da pedijatar prepozna kompleksne sile koje utiču na zdravlje kao što su socioekonomski, porodični, edukativni, razvojni I biološki entiteti Imajući sve te kompleksnosti u vidu pedijatar organizuje zdravstvene posete individualno za svako dete u cilju obezbeđivanja optimalne nege I promocije zdravlja.